Strona główna Justyna Wojciechowska – Psychoterapeutka

Justyna Wojciechowska - Psychoterapeutka

Specjalizacja: psychoterapia procesu

W 2012 r. ukończyła studia magisterskie w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. W 2021 r. uzyskała Certyfikat Psychoterapeuty i Dyplom Processworkera Polskiego Stowarzyszenie Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii Procesu. Brała aktywny udział w wielu warsztatach i szkoleniach prowadzonych przez polskich i zagranicznych nauczycieli psychologii procesu, poruszających takie zagadnienia jak praca z nadużyciami, praca z parami, praca ze snem, praca z grupą, praca z zaburzeniami osobowości, praca z ruchem i in. Odbywała również praktyki w szpitalu na oddziale chorób wewnętrznych i w Domach Pomocy Społecznej dla osób chorych psychicznie i z chorobą Alzheimera. Brała aktywny udział w szkoleniach nt. pracy z młodzieżą, szkoleniach i warsztatach pracy z ciałem i ruchem, medytacji oraz integracji doświadczeń psychodelicznych – stale rozwija się, podnosząc swoje kompetencje.

Od 2013 r. prowadzi psychoterapię indywidualną, terapię par i rodzin, grupową oraz warsztaty rozwojowe, także w języku angielskim, pracuje w nurcie psychologii procesu, pod superwizją dyplomowanych nauczycieli i superwizorów. W swojej pracy podchodzi do trudności, które nas spotykają, jako do szansy do pełniejszego poznawania siebie. Patrzy na to holistycznie, uwzględniając wielowymiarowość ludzkiego doświadczenia i problemów, z jakimi się mierzymy. Szczególnie interesuje się też pracą z ciałem i ruchem, pracą nad sobą poprzez kontakt z żywiołami natury, a także praca z odmiennymi stanami świadomości.