Strona główna Monika Ciszek-Skiewrczyńska – Psychoterapeutka, Dietetyk, Konopna Terapeutka

Monika Ciszek-Skwierczyńska

Specjalizacja: psychoterapeutka, dietetyk, konopna terapeutka

mgr Monika Ciszek-Skwierczyńska: pedagog specjalny – resocjalizacji i profilaktyki zdrowia, terapeuta medycyny holistycznej, instruktor terapii uzależnień, specjalista leczenia zaburzeń odżywiania, certyfikowany terapeuta konopny, certyfikowany zielarz – fitoterapeuta, dietetyk – dietoterapeuta. Pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą. W swojej pracy kieruję się podejściem eklektycznym, pracując w taki sposób łączę różne metody terapii, na zasadzie ,,szycia ubrania” na miarę Pacjenta i jego potrzeb. Kompleksowo łączy wiedzę psychologiczną, dietetyczną, fitoterapeutyczną, medyczną i duchową. Pracuję z ludźmi podążając w kierunku polepszania jakości ich życia. Bliskie jest jej patrzenie na Pacjenta – według kanonów medycyny holistycznej. W życiu osobistym spełniona, ciekawa świata, lubiąca ludzi kobieta, nieustannie ucząca się partnerstwa, żona, szczęśliwa mama Kamila, Mai i Martyny. Kocha życie, piękno, zmianę i jej dynamikę. Od wielu lat ćwiczy bycie szczęśliwą. Patrząc na swoje życie przekonuje się, że szczęście jest stanem ducha, a nie splotem przypadków, czy okoliczności. W najbliższej i dalszej przyszłości chce nadal trenować się w uprawianiu szczęścia, nie tylko własnego. W wolnych chwilach lubi przebywać w naturze, kocha książki, dobry kucharz – pasjonat wegetarianizmu i weganizmu, zdrowej kreatywnej kuchni oraz zdrowego stylu życia.

Staż pracy psychoterapeutycznej – 25 lata, konsultacje indywidualne, praca w formie ambulatoryjnej i stacjonarnej, praca z pacjentem w formie indywidualnej, praca z rodziną, terapia grupowa, prowadzenie sesji online Od 15 lat specjalizuje się w terapii zaburzeń odżywiania i leczenia nadwagi i otyłości, dietoterapii. Od 4 lat wykładowca w Instytucie Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych, współtwórca Kursu specjalistycznego – Terapeuta Żywieniowy Realizator programów profilaktycznych dla młodzieży dotyczących uzależnień i zaburzeń odżywiania oraz licznych szkoleń dla pedagogów, kuratorów, służb medycznych, lekarzy dotyczących profilaktyki uzależnień, zaburzeń odżywiania oraz wypalenia zawodowego Studia magisterskie – kierunek resocjalizacja z elementami profilaktyki i pedagogiki specjalnej Uniwersytet Jagielloński. Założyciel firmy Holistic Home w ramach której prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną, szkoleniową, warsztatową, fitoterapeutyczną, psychodietetyczną, terapie konopne oraz terapię uzależnień chemicznych i behawioralnych dla dorosłych i młodzieży. Dyrektor Podbeskidzkiego Centrum Psychoterapii ,,Od nowa”.- Ośrodek leczenia zaburzeń odżywiania i uzależnień behawioralnych. (2009 – 2015) Autor Programu dotyczącego opieki postrehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin w latach 2007 i 2008 – dotowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii – pełnienie funkcji koordynatora ds. merytorycznych oraz prowadzenie działań terapeutycznych . Współtwórca projektu dla miasta Bielsko-Biała dotycząca miejskiego programu zapobiegania narkomanii w ramach prowadzenia Punktu Konsultacyjnego ds. przeciwdziałania Narkomanii w latach 2005-2006 – pełnienie funkcji koordynatora ds. merytorycznych oraz prowadzenie działań terapeutycznych. W latach 1999 – 2007 pracowałam w stacjonarnym Ośrodku Leczenia Uzależnień ,,SZANSA” w Pławniowicach – jako terapeuta uzależnień W latach 2006 – 2021 pracowałam w Miejskim Ośrodku Terapii Uzależnień w Bielsko – Białej jako terapeuta uzależnień oraz w latach 2017 – 2021 w Ośrodku Psychoprofilaktyki Śląskiej Fundacji ,,Błękitny Krzyż” – jako terapeuta uzależnień oraz Hostelu Readaptacyjnym dla osób uzależnionych w Pszczynie jako terapeuta uzależnień pełniąc funkcję kierownika ośrodka. W roku 2023 – do nadal jako terapeuta leczenia uzależnień – w Prywatny Ośrodek Leczenia Uzależnień ,,Szansa na Wolność” w Ustroniu Wykładowca na licznych konferencjach i szkoleniach dotyczących uzależnień i zaburzeń odżywiania, pełnienie funkcji eksperta w dziedzinie uzależnień i zaburzeń odżywiania w gazetach publicznych oraz w programach TVP. Uczestniczy w superwizji klinicznej swojej pracy oraz cały czas podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach.

 1. Certyfikat Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych specjalistów zajmujących się terapią DDA(dorosłych dzieci alkoholików) z zakresu pracy terapeutycznej z DDA
 2. Certyfikat Polskiego Instytutu Eriksonowskiego w zakresie Kulty i sekty – zagrożenia i profilaktyka
 3. Liczne szkolenia w zakresie profilaktyki uzależnień tj. Realizator Programu Profilaktycznego ,,NOE”; ,,Drugi Elementarz czyli Program Siedmiu Kroków”; ,,Saper – czyli jak rozminować agresję”; ,,DBATA” ; ,,KOREKTA” oraz twórca 3 programów autorskich dotyczących profilaktyki uzależnień oraz młodzieżowej grupy rozwoju
 4. Uczestnik licznych konferencji dotyczących szczegółowych zagadnień diagnozy i psychoterapii osób z syndromem DDA (dorosłych dzieci alkoholików)
 5. Certyfikat ukończenia specjalistycznego szkolenia Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków zgodnego z programem zatwierdzonym i certyfikowanym przez Ministra Zdrowia
 6. Udział w 4- letnim Kursie Psychoterapii organizowanym przez Śląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów, Polski Instytut Psychodramy w Krakowie i Ośrodek Leczenia Nerwic i Zaburzeń Jedzenia ,,Dąbrówka” w zakresie ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz szkolenie I –go stopnia w zakresie psychodramy – w trakcie.
 7. Uczestnik licznych szkoleń i konferencji dotyczących dietetyki, zdrowego odżywiania i leczenia zaburzeń odżywiania
 8. Certyfikat Towarzystwa Psychoprofilaktycznego w zakresie profilaktyki uzależnień
 9. Ukończenie rocznego kursu choreoterapii – technika psychoterapeutyczna z wykorzystaniem ruch i pracy z ciałem.
 10. Ukończenie Studium Psychologii i Komunikacji Interpersonalnej NLP.
 11. Ukończenie Akademii Dietetyki w Łodzi – specjalizacja z dietetyki i dietoterapii.
 12. Udział 2 Kongresach Naukowych w Warszawie z zakresu Dietoterapii w Chorobach Cywilizacyjnych oraz Nowatorskie Metody Leczenia Nadwagi i Otyłości
 13. Udział w rocznej specjalizacji z zakresu dietoterapii w rożnych jednostkach chorobowych.
 14. Certyfikat Ministerstwa Sprawiedliwości z zakresu pracy z osobami pokrzywdzonymi przemocą i sprawcami przemocy.
 15. Ukończenie certyfikowanego kursu Terapeuty Konopnego w Instytucie Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych
 16. Ukończenie certyfikowanego kursu Zielarz-Fitoterapeuta w Instytucie Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych
 17. Ukończenie certyfikowanego kursu Terapeuta Towarzysz w Żałobie w Instytucie Dobrej Śmierci 18. Totalna Biologia – Recall Healing – kurs certyfikujący – od 2023 do nadal